VAŠ BROKER ZA OSIGURANJE

Štedimo Vaše vreme i energiju i obezbeđujemo sva rešenja na jednom mestu!

Budite slobodni i kontaktirajte nas za rešenje koje Vam je potrebno, bez finansijske obaveze prema nama!

Privatno zdravstveno osiguranje

Informišite se detaljnije o svim važnim elementima vezanim za privatno zdravstveno osiguranje!

osiguraj život

Upoznajte se sa osnovnim detaljima i vrstama životnih osiguranja!

e-kasko

Saznajte bitne informacije i ugovorite osiguravajuću zaštitu za Vaše vozilo!

osiguranje radnika

Ispunite zakonsku obavezu i obezbedite adekvatna pokrića za svoje zaposlene

imovinska osiguranja i osiguranja od odgovornosti

Informišite se o mogućim rešenjima i zaštiti imovine Vaše kompanije i zaštiri Vaše odgovornosti u skladu sa delatnosti koju obavljate!

O nama

Mi predstavljamo Društvo za posredovanje u osiguranju "MAKLER-INS" d.o.o. Beograd. Posrednici, odnosno brokeri koji za Vas čitaju sitna slova u uslovima osiguranja i ukazuju Vam na detalje vezane, kako za rizike i pokrića istith, tako i za ograničenja i isključenja u okviru osiguranja.

To činimo kako bi Vas zaštitili od donošenja pogrešne odluke usled nedostatka informacija. Ljudi koji Vam pomažu da donesete ispravne odluke u vezi sa rešenjima iz osiguranja na relaciji klijent – osiguravajuća kuća!

Primarno Vas informišemo i edukujemo, a nakon toga analiziramo za Vas i pomažemo da optimizujete troškove sa ponuđenim rešenjima. Učestvujemo sa Vama u:

  • donošenju odluke u odabiru rešenja
  • implementaciji rešenja
  • pružamo kompletnu podršku tokom ugovorenog perioda
  • pružamo pomoć tokom prijave štete

Posredujemo u Vašu korist, jer nas na to obavezuje naš integritet i naša delatnost! Sa druge strane, našu obavezu za rad na strani klijenta definiše zakon (Zakon o osiguranju)!

Prema nama nemate nikakve finasijske obaveze, jer mi svoje usluge naplaćujemo isključivo od osiguravajućih kuća.

ZAPOČINJANJE SARADNJE I OVLAŠĆENJE

Jedino što nam je potrebno od Vas jeste OVLAŠĆENJE za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, kako bi smo započeli saradnju u pronalaženju najboljeg rašenja za Vas!

Formu ovlašćenja možete preuzeti i nakon unosa podataka i potpisa (i overe za pravna lica), popunjeno, potpisano (i pečatirano) ovlašćenje vratite nam skenirano na mail adresu: office@makler-ins.rs

Ovlašćenje za fizička lica – OVDE

Ovlašćenje za pravna lica – OVDE

Instrukcije za popunjavanje ovlašćenja pogledajte OVDE

Fizičko lice koje:

- je samostalno zaključilo ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju, ili

- za koga je zaključen ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju

- fizičko lice koje ima prijavljeno boravište na teritoriji Republike Srbije,

- fizičko lice koje koristi prava koja su definisana u okviru važečih uslova privatnog zdravstvenog osiguranja na bazi ugovorenoe polise (paketa usluga) privatnog zdravstvenog osiguranja,

- Osiguranici mogu biti i članovi porodica ugovarača osiguranja ili nosioca – Osiguranika,

Fizičko ili pravno lice ili drugi pravni subjekt koje:

- u svoje ime i za svoj račun zaključije ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju sa Osiguravačem i koje se obavezuje na plaćanje premije (cene) osiguranja iz sopstvenih sredstava,

- u ime i za račun Osiguranika zaključuje ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju sa Osiguravačem i koje se kao Ugovarač osiguranja, obavezuje na plaćanje premije (cene) osiguranja iz sopstvenih sredstava

Članovima porodica smatraju se – supružnici ili vanbračni partneri, deca: rođena u braku; rođena van braka; usvojena deca; pastorčad ili deca uzeta na izdržavanje.

Osiguranici u ovom smislu su lica koja su po zakonu izdržavana lica do navršene 18.godine života, odnosno do navršana 26.godine u slučaju sa se nalaze na redovnim studijama.

Najčešće podrazumeva ugovoreno osnovno osiguravajuće pokriće (paket usluga u osnovnom paketu) privatnog zdravstvenog osiguranja, ali ako se dodatno ugovori  proširenje dopunskih usluga, obavezno je plaćanje dodatne premije (cene). 

Suma osiguranja najčešće predstavlja maksimalnu obavezu osiguravajuće kuće da nadoknadi troškove koji proističu iz korišćenja usluga od strane Osiguranika (iz polise osiguranja) u okviru ugovorenog paketa. Osigurana suma se umanjuje u toku trajanja osiguranja za vrednost svake pružene usluge (isplaćene naknade) po osnovu ostvarneih troškova za svako osigurano lice po konkretnoj pruženoj usluzi vezanoj za rizik. Osigurana suma se može menjati prilikom produženja ili obnove paketa (polise) privatnog zdravstvenog osiguranja.

Vaš broker za osiguranje

Budite slobodni i kontaktirajte nas za rešenje koje Vam je potrebno, bez finansijske obaveze prema nama!

TOP